World's Pollution

Contaminación lumínica.·emisión de fluxo luminoso de fontes artificiais nocturnas en intensidades, dirección, rangos espectrales ou horarios innecesarios para a realización das actividades previstas na zona na que se instalan as luces.
É debida a:

-alumbrado exterior ineficiente ou mal deseñado,utilización de proxetores ou canóns láser, a inexistente regulación do horario de apagado de iluminacións publicitarias, monumentais,etc.

Consecuencias:
-aumento do brillo do ceo nocturno, o que dificulta a visibilidade das estrelas e demais corpos celestes, por reflexión e difusión da luz artificial nos gases e nas partículas do aire.

-aumento do gasto enerxético e económico, intrusión lumínica, inseguridade vial, dificulta o tráfico aéreo e marítimo, daña os ecosistemas nocturnos, degrada o ceo nocturno, causa problemas ós observatorios astronómicos,..

·os perxuizos non se limitan ó entorno do lugar onde se produce a contaminación senón que a luz difúndese pola atmosfera e o seu efecto séntese a centenares de quilómetros.

Medidas
-impedir que a luz se emita por encima da horizontal e dirixila só alí onde sexa necesaria. Empregar de forma xeralizada luminarias apantalladas cuxo fluxo luminoso se dirixa únicamente hacia abaixo.

-usar lámpadas de gran eficiencia enerxética e pouco contaminante, de vapor de sodio a baixa presión (VSBP) ou a alta presión (VSAP), preferentemente.

-iluminar exclusivamente aquelas áreas que o precisen, de arriba cara abaixo.

-axustar os niveis de iluminación no solo ós recomentadados polos organismos( “Instituto Astrofísico de Canarias”,“Comisión Internacional da Iluminación”,..).

-regular o apagado de iluminacións ornamentais, monumentarias e publicitarias.

-prohibir os cañóns de luz ou láser e calqueira proxector que envíe a luz hacia o ceo.

-reducir o consumo en horas de menor actividade, mediante o emprego de reductores do fluxo na rede pública ou o apagado selectivo de luminarias. Apagar totalmente as luminarias non necesarias.

·para medir a calidade do ceo utilízanse diferentes escalas (“escala do ceo oscuro de Bortle”,...)

·a Unesco apoiou unha declaración en prol do dereito a observar as estrelas: “declaración da Palma”.